COUNTDOWN 1 JANUARI 2022:

Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging.

Zingen in de woonkamer terwijl je keuken in brand staat

Samenvouwen
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Weergeven
Wis alles
nieuwe berichten

 • Zingen in de woonkamer terwijl je keuken in brand staat

  Eigenlijk is het inmiddels een gewoonte geworden: de oplaaiende vuurwerkdiscussie in de laatste maanden van het jaar. Voorstanders willen dat er weinig tot helemaal niets verandert aan de traditie: een standpunt dat in een groot aantal gemeentes de boventoon lijkt te voeren en tegenstanders willen vuurwerkvrije zones of als het even kan zelfs een algeheel verbod ter bevordering van de rust en veiligheid tijdens de jaarwisseling[bron invoegen]. De laatste jaren lijkt deze discussie, zoals veel dingen, te zijn verhard tot het punt waar de ene kant net doet alsof de andere kant geen poot heeft om op te staan. En dat is jammer, want voor beide kanten van de discussie valt iets te zeggen. Ook als vuurwerkliefhebber. De discussie omtrent veiligheid moet worden gevoerd. Als er een middenweg gevonden kan worden, blijft de vuurwerktraditie voor de grootste groep leuk. Want door het probleem te negeren, wordt het risico genomen dat er een beslissing gemaakt wordt die erg zwart-wit is. Doen alsof er niets aan de hand is, staat gelijk aan hard zingen in de woonkamer om zo maar te negeren dat je keuken in de brand staat. Het doel zou moeten zijn een vuurwerktraditie te creëren die voor zoveel mogelijk mensen werkt.

  Doden en gewonden
  Een veelgemaakt punt door tegenstanders is dat er tijdens iedere jaarwisseling doden en gewonden vallen. Deze slachtoffers zijn veelal omstanders die naar vuurwerk aan het kijken zijn[bron invoegen]. Dit soort gevallen zijn schrijnend omdat omstanders zelf geen vuurwerk afsteken en hierdoor slachtoffer worden van andermans vuurwerk. Bovendien ontstaat tweederde van alle verwondingen (in elk geval in de jaarwisseling 2014-2015) door legaal vuurwerk.

  In een poging een overzicht te vinden van alle doden en gewonden tijdens de jaarwisseling, was het opmerkelijk dat de bronnen hierover verschillen en lijkt er niet een eenduidig oordeel te bestaan. Denkelijk is dat te wijten aan de hoe wijdverspreid de hulpvraag is, wat het lastig maakt om een complete dataverzameling te maken. Ter illustratie, de NOS stelt dat tijdens de jaarwisseling 2011/2011 670 mensen zijn opgenomen op de spoedeisende hulp tegenover 576 volgens leerwiki.nl. Echter, de laatste vijf jaar was de balans op 1 januari volgens de leerwiki.nl (gekozen vanwege de complete lijst) als volgt:

  1 januari 2016: 482 mensen op spoedeisende hulp, geen dode (NOS: http://nos.nl/artikel/2078431-opnieuw-fors-minder-vuurwerkslachtoffers.html)
  1 januari 2015: 574 mensen op spoedeisende hulp, geen dode
  1 januari 2014: 700 mensen op spoedeisende hulp, 1 dode
  1 januari 2013: 637 mensen op spoedeisende hulp, geen doden
  1 januari 2012: 576 mensen op spoedeisende hulp, geen doden

  Allereerst is elk vuurwerkslachtoffer een slachtoffer te veel en moet er gedaan worden wat kan om deze slachtoffers te voorkomen. Hierbij ligt de rigoreuze oplossing in de vorm van een totaalverbod voor de hand. Probleem daarbij is echter wel dat het voorbijgaat aan een groot deel van de Nederlanders dat veel plezier beleeft aan het zelf afsteken van vuurwerk en dat een totaalverbod niet kan rekenen op steun bij de meerderheid van de bevolking[bron invoegen]. Toch lijkt het mij veilig om te stellen dat het terugdringen van met name gewonden tijdens de jaarwisseling het hoogste doel is, met het terugdringen van overlast als eventueel neven- of subdoel. De vraag die dan overblijft is hoe dit te doen.

  Voorlichten helpt
  Het bekijken van dit overzicht laat zien dat, met uitzondering van de jaarwisselingen van 2012/2013 en 2013/2014 een daling te zien is van het aantal vuurwerkslachtoffers. In dezelfde jaren is er meer aandacht geweest voor voorlichting op basisscholen en er is ook bekend dat voorlichting onder deze jongeren heeft gewerkt. Gedurende deze voorlichting wordt leerlingen geleerd hoe ze veilig met vuurwerk kunnen omgaan en wordt ook benoemd dat illegaal vuurwerk niet de enige bron van vuurwerkverwondingen is.

  Door middel van voorlichten op scholen door bijvoorbeeld HALT, maar vooral ook door de vuurwerkbranche zelf, wordt gewerkt aan het veilig houden van de vuurwerktraditie zonder grote verboden of rigoreuze maatregelen. Bovendien zou voorlichting vanuit de vuurwerkbranche onderstrepen dat ook zij voorstander zijn van een veilige jaarwisseling. En om een situatie in de geest van “Wij van WC-eend…” te voorkomen zouden deze voorlichtingen gecoördineerd kunnen worden met HALT of overheidsinstanties.

  De inhoud van een dergelijke campagne zou zich ook moeten richten op veilig en verantwoord vuurwerkgebruik. Denk hierbij aan het ontmoedigen van de combinatie van vuurwerk met alcohol, te vroeg afsteken proberen te ontmoedigen en legaal vuurwerk promoten als wel illegaal vuurwerkgebruik bestrijden.

  Nu is het natuurlijk zo dat kosten hier een minpunt zijn. Reclame is duur en het opzetten van campagnes kost geld. De initiatieven die er nu zijn, zowel voor als tegen vuurwerk, staan veelal op zichzelf. Een samenwerking tussen de vuurwerkbranche en de al bestaande initiatieven zou een oplossing kunnen bieden voor de financiën.

  Aanpak illegaal vuurwerk
  Hoewel het waar is dat het grootste deel van de ongelukken tijdens de jaarwisseling optreedt door gebruik van legaal vuurwerk, valt niet te ontkennen dat illegaal vuurwerk een grote rol speelt in de negatieve beeldvorming omtrent vuurwerk. Met name beschrijvingen als “het is net wapentuig” of “vuurwerkbommen” maakt dat vuurwerk negatief in het nieuws komt, met alle gevolgen van dien. Illegaal vuurwerk zou dan ook streng moeten worden aangepakt.

  Allereerst omdat het afsteken van illegaal vuurwerk verantwoordelijk is voor een groot deel van de klachten over te vroeg afsteken. Legaal vuurwerk dat niet in de verkoop is tot de laatste drie dagen van het jaar maakt minder lawaai en is vaak niet eens in omloop tot de verkoopdagen beginnen. Een strengere aanpak van illegaal vuurwerk zou zowel het aantal klachten als verwondingen tijdens de jaarwisseling doen teruglopen.

  Wat hierbij vooral moet veranderen is de blik van de gebruikers op het illegale vuurwerk. Hoewel een groot deel van de vuurwerkgebruikers verantwoord omgaat met zowel legaal als illegaal vuurwerk, moet worden beseft dat een deel van de groep dit niet doet en dat een gevolg daarvan is dat, helaas, de grote groep het moet ontgelden. Wetten zijn met enige regelmaat een poging om burgers van en tegen elkaar (en henzelf) te beschermen. (Zie hiervoor het filmpje van Jim Jefferies over de wapenwetten in de VS.)

  Ten tweede is legaal vuurwerk natuurlijk ook gevaarlijk, maar is de kans op grote ongelukken met illegaal vuurwerk groter en heeft illegaal vuurwerk een grotere impact op de omgeving. Knallers knallen harder, lonten branden sneller en een deel van het vuurwerk, bijvoorbeeld strijkers, is niet even controleerbaar en betrouwbaar als legaal vuurwerk (in dit geval door het ontbreken van een lont). Bovendien is dit ook een standpunt dat gedeeld wordt door (een deel van) de Nederlandse bevolking. Evenals bij strengere voorlichting geldt ook hier dat verantwoorde gebruikers zich gedupeerd kunnen voelen en daarvoor moet begrip worden opgebracht. Echter staat daar tegenover dat ook van hun kant begrip mag en moet worden gevraagd voor het hogere doel: het verbeteren van het imago van vuurwerk bij voor- en tegenstander.

  Samengevat
  Al met al moet worden geconcludeerd dat de kop in het zand steken geen zin heeft: vuurwerk is voor een deel van de Nederlandse bevolking een probleem, het veroorzaakt gewonden en er is ruimte voor verbetering in gebruik. Evenzo geldt dat oud en nieuw voor een groot deel van de Nederlanders betekent dat zij graag een vuurpijl of pot afsteken en dit ook zelf willen blijven doen. Verbeterde voorlichting, een strengere aanpak van illegaal vuurwerk, samenwerking van de vuurwerkbranche met de overheid en met name door begrip voor elkaars standpunten moet het mogelijk zijn om vuurwerk een positiever imago te geven en met elkaar oud en nieuw leuker en veiliger te maken voor heel Nederland. Stop met zingen en blus de brand.
  [align=left]Pokemon GO Vlogs: https://www.youtube.com/CrazyCoen[/align]

  [align=center]Endurance · Fidelity · Intelligence[/align]

 • #2
  Goed stuk, Coen. Ben benieuwd naar de discussies
  Voor al je vuurwerkinfo!

  https://www.avpvuurwerk.nl


  Het loopt altijd af met een sisser...

  Commentaar


  • #3
   Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL en uit cijfers die de overige SEH’s op verzoek van de NOS en VeiligheidNL verzameld hebben.

   Alcoholvergiftigingen
   Op 31 december en 1 januari belandden 385 personen op de SEH-afdeling met een alcoholvergiftiging. Dat is ruim een kwart (27%) meer dan tijdens de vorige jaarwisseling. Van deze personen waren er, voor zover bekend, 75 jonger dan 18 jaar (19%). 

   Het is en blijft altijd de eeuwige discussie denk ik of het nu legaal of illegaal vuurwerk is. Alcohol bijvoorbeeld levert ook een overlast maar blijft beperkt tot de mensen die er last van hebben als er iemand dronken voor de deur staat te lallen. Met vuurwerk komen er nog andere dingen om de hoek kijken zoals overlast voor (huis)dieren en het milieu en dat maakt het dat er een grote groep tegen vuurwerk is. 

   Ik denk dat je voorlichting kan geven wat je wilt maar er altijd een groep mensen is die er lak aan hebben en wel weten wat ze aan het doen zijn wat vervolgens fout gaat. Daarnaast kan je discussiëren wat je wilt maar de gene die het hardste roepen en het grootste podium bereiken winnen gewoon. Kijk maar naar de gehele zwarte pietendiscussie. Het gaat om een (blanke) man die zwart wordt door het roet in de schoorsteen want zo worden immers de cadeautjes bezorgd. Niets slechts aan denk ik. Maar als je hard genoeg roept krijg je een podium en gaan we dingen die al jaren zo gaan aanpassen.

   Commentaar


   • #4
    Dat van die overlast is natuurlijk zeker zo. Wat het bij vuurwerk extra vervelend maakt is dat je vaak te maken hebt met omstanders die slachtoffer worden van onverstandig gebruik (waar je bijvoorbeeld bij alcohol eigenlijk alleen jezelf enorm benadeeld met onverstandig gebruik).

    En wat betreft dat podium: dat klopt ergens wel. Toch zijn er ook dingen die van onderop leven en die daardoor door steeds meer mensen worden opgepikt. Kijk bijvoorbeeld naar het basisloon waar wel over gepraat wordt. Dat is echt een voorbeeld van een onderwerp dat van onderop is gestart en nu door de politiek wordt opgepikt (langzaam aan, dat wel). Wat dat aangaat is dit soort stukken schrijven en ze dan delen op sociale media of nieuwssites altijd goed voor het wekken en vasthouden van de belangstelling.
    [align=left]Pokemon GO Vlogs: https://www.youtube.com/CrazyCoen[/align]

    [align=center]Endurance · Fidelity · Intelligence[/align]

    Commentaar

    Verwerken ...
    X