Countdown naar 1 januari 2019!


AVP Vuurwerk - Registratie Overeenkomst

Welkom op dit forum! Hoewel we proberen alle berichten die ongepaste, seksueel georiënteerde, misbruikende, hatelijke, lasterende of privacyschendende inhoud bevatten of op welke andere wijze welke wet dan ook overtreden te bewerken of te verwijderen, is het voor ons onmogelijk elk bericht dat op dit forum geplaatst wordt te keuren, hetgeen betekent dat u onderkent dat alle geplaatste berichten de mening en standpunten van de oorspronkelijke auteur vertegenwoordigen en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van dit forum. We nemen dan ook geen verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke geplaatste berichten dan ook. We staan niet in voor noch garanderen de nauwkeurigheid en volledigheid van elk bericht.

Door u te registreren op dit forum gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal zult plaatsen dat wetens incorrect, onnauwkeurig, misbruikend, hatelijk, pesterig, seksueel georiënteerd, bedreigend, privacy schendend is of geldende wetten kan schenden. Het absoluut ten strengste verboden om dit forum als handels forum/site te gebruiken voor het in bezit komen van vuurwerk of andere illegale zaken. Ook verkoop van vuurwerk via derden of via PM is ten strengste verboden!

Overtreding van bovenstaande regels kan leiden tot de beëindiging van uw account, een schorsing van uw account of een permanente verbanning van uw account op dit forum. Uw IP-adres zal worden opgeslagen met elk bericht dat u maakt en kan worden opgevraagd door de leiding van het forum, mocht de noodzaak daartoe zich voordoen. U gaat ermee akkoord dat we op elk moment de mogelijkheid en het recht hebben elke account en elk bericht te verwijderen, bewerken of sluiten, mocht dit gepast worden geacht. U gaat er ook mee akkoord dat alle informatie die u op dit forum invoert zal worden opgeslagen in een database en dat "cookies" zullen worden opgeslagen op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren.

Alle informatie die u op dit forum invoert zal niet worden meegedeeld aan derde partijen zonder uw volledige toestemming, hoewel wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke poging tot hacken waarbij uw gegevens in gevaar kunnen of zullen komen.

Door verder te gaan met het registratieproces gaat u akkoord met bovenstaande regels en alle andere regels die de beheerder heeft of beheerders hebben opgesteld, waaronder het toevoegen van uw gegevens aan de verzendlijst voor een eventuele nieuwsbrief en berichten die gestuurd kunnen worden via het door u opgegeven e-mail adres.