Het Doel Van HVLV


Wij constateren dat de jaarlijkse berichtgeving in de media over de vuurwerktraditie doorspekt is met onjuistheden, aannames en halve waarheden. Dit zet het veilige Nederlandse consumentenvuurwerk onterecht in een verkeerd daglicht. Daarom willen wij duidelijkheid scheppen. Wij willen de burger en de politiek van eerlijke informatie voorzien die op basis van feiten wél klopt.

Dat is om twee redenen erg belangrijk:

• De onjuiste en onbetrouwbare berichtgeving neemt de focus bij het daadwerkelijke probleem weg: het (misbruik van) illegaal vuurwerk;

• De eenzijdige, smadelijke berichtgeving stuurt de publieke opinie in een verkeerde richting. Deze berichtgeving draagt niet bij aan een oplossing van de problematiek van de overlast en rellen die men veelal ervaart tijdens de jaarwisseling.

Ondanks alle keiharde en gewaardeerde inspanningen van de politie en handhaving blijft illegaal vuurwerk een probleem en zet dat het veilige Nederlandse consumentenvuurwerk in een negatief daglicht. Men heeft daardoor de indruk gekregen dat een verbod op al het consumentenvuurwerk een goede oplossing zal zijn voor de slachtoffers, de schade, en de overlast die mensen jaarlijks ervaren. De onjuiste en onbetrouwbare berichtgeving in de media versterkt daarbij de onterechte afkeer die mensen tegen de vuurwerktraditie ontwikkelen.Het verbieden van consumentenvuurwerk zal echter niet bijdragen aan de oplossing van deze problemen. Sterker nog, nadat het tijdelijke vuurwerkverbod in 2020 is aangekondigd, lijkt het er steeds meer op dat een verbod op consumentenvuurwerk de problemen alleen maar verergert!Dit is waar wij om de hoek komen kijken.


Wij werpen ons op als vertrouwd gesprekspartner van beleidsmakers, media, en alle andere organisaties en individuen die hun beleid of mening willen vormgeven aan de hand van betrouwbare feiten en onderbouwde argumenten. Wij onderwijzen, wij lichten in, en zijn altijd bereid om mee te denken.Voor ons is het heel simpel.


Wij willen de focus van iedereen daar brengen waar die hoort te liggen:

• Het totaal terug dringen van het bezit van en de handel in illegaal vuurwerk zodat

levensgevaarlijke situaties worden voorkomen;

• Het tegengaan van misbruik van vuurwerk zodat vuurwerkschade voorkomen wordt en

hulpverleners niet belaagd worden met vuurwerk;

• Het steviger inzetten op preventie zodat het afsteken van vuurwerk nóg veiliger wordt;

• Het verder verduurzamen van het vuurwerk zodat het milieu nóg minder belast wordt.Op deze manier kunnen alle Nederlanders, jong en oud, op een duurzame en verantwoorde manier blijven genieten van de Nederlandse vuurwerktraditie met mooi en veilig consumentenvuurwerk. Daar doen we het voor!

HVLV

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond
Contact


Wil jij ons steunen als bedrijf of organisatie? Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een samenwerking aan gaan?
Pers:Wie Zijn Wij?


Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond is een belangenvereniging zonder winstoogmerk, opgericht door en voor vuurwerkliefhebbers. Wij zetten ons met passie in voor imagoverbetering- en het behoud van de Nederlandse vuurwerktraditie.

Na het eenmalige verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 werd ons duidelijk dat het nu, meer dan ooit, noodzakelijk is om een krachtig en eensgezind geluid te laten horen vóór het behoud van deze mooie traditie.
De traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk voor de viering van het oud en nieuw is op 1 december 2015 opgenomen op de nationale inventaris van het cultureel en immaterieel erfgoed, en daarmee een officieel erkende traditie geworden. En dat is niet voor niets; het overgrote deel van de Nederlanders geniet jaarlijks van deze speciale manier om het jaar af te sluiten.
Dit geeft ons alle reden om ons keihard in te zetten voor het voortbestaan van dit mooie volksgebruik.

https://hvlv.nl/